Una editorial pequeña, al servicio de autores y lectores

Condicions de compra

Témenos edicions

Carlos Cervelló Español

38078950N

CONDICIONS DE VENDA ON-LINE

Aquestes són les condicions de compra i informació prèvia necessària per a valorar l'oferta d'Temènos edicions: 

1. Producte 

Temènos edicions comercialitza a través d'aquest web el catàleg dels seus llibres. 

2. Preus Els preus que apareixen al Lloc són preus finals del llibre que inclouen els impostos, segons detall que apareix al costat de cada títol.

3. Despeses d'enviament El servei d'enviaments es subcontracta a una empresa de missatgeria externa, de manera que tots els enviaments seran lliurats per l'empresa de missatgeria subcontractada en cada cas sota la seva exclusiva responsabilitat. A la fitxa del producte se l'informa del cost d'aquest servei a totes les modalitats en què s'ofereix (normal i / o urgent), detallant les despeses d'enviament de cada modalitat en la fitxa del producte. En aquells casos en què el client necessiti un enviament urgent o especial s'haurà de posar en contacte amb nosaltres a través de correu electrònic. 

4. Forma de pagament Els pagaments es realitzen per TPV, tal com s'informa en el procediment de compra. A l'hora de fer el pagament serà redirigit a la pàgina web d'una plataforma de pagament segura i externa. Per tant Tèmenos edicions. no tindrà mai accés a les seves dades bancàries. 

5. Lliurament El termini de lliurament serà el propi de l'empresa escollida per a l'enviament i aquest no superarà mai els 15 dies naturals des que Tèmenos edicions hagi rebut el pagament en la compravenda. Tem-nos edicions no es fa responsable d'aquells retards que siguin degudes a causes alienes a l'empresa, per tant, aquests retards no suposaran cap penalització ni anul·lació de la comanda. 

6. Desistiment El Client disposa d'un termini de 14 dies naturals des del lliurament del bé per exercir el dret de desistiment dels contractes formalitzats a través del nostre web. 

7. Devolució Es podrà retornar el producte en els següents supòsits: Si un producte diferent al sollicitat pel client fora lliurat per error de Tèmenos edicions. se li lliurarà el producte correcte, recollint el primer, sense cap càrrec addicional per al Client. Si un producte ha arribat al client trencat, danyat o en males condicions, Temènos edicions es farà càrrec de recollir-lo en el seu domicili, substituint-lo per un altre en bon estat, sense càrrecs addicionals. La comanda retornat haurà de ser lliurat juntament amb l'albarà de lliurament i, si escau, la factura emesa per Temènos edicions. corrent el Client amb les despeses d'aquest enviament, que seran reemborsables en cas de confirmar-se l'error o el mal. El Client podrà retornar qualsevol article que hagi comprat a Tem-nos edicions sempre que els productes estiguin en perfecte estat, no hagin estat oberts ni usats i conservin el seu precinte o embalatge original. Per a qualsevol reclamació o consulta pot posar-se en contacte amb Tem-nos edicions. a través del telèfon 695.410.579 o del correu electrònic temenosedicions@gmail.com De conformitat amb el que preveu el Reglament 524/2013 de la Unió Europea, l'informem de l'existència de la plataforma de resolució de litigis en línia facilitada per la Comissió Europea, accessible al següent enllaç: http: //ec.europa. eu / consumers / ODR /

L'Usuari podrà interposar qualsevol queixa o reclamació a: 

Carlos Cervelló Español

Raó Social: 

Témenos edicions

Activitat: Editorial

N.I.F .: 38078950N

Adreça: Robrenyo 26, 2.1 08014 Barcelona. 

E-mail: temenosedicions@gmail.com

Telèfon: 695410579