Una editorial petita, al servei d'autors i lectors

Política de privadesa

Política de privadesa

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'usuari pel sol fet d'accedir als serveis que s'ofereixen a la web i facilitar voluntàriament les seves dades a través dels diferents formularis recollits en la mateixa, dóna el seu consentiment perquè les seves dades de caràcter personal passin a formar part d'un fitxer responsabilitat de Témenos edicions. La recollida i tractament d'aquestes dades té com a finalitat el manteniment, gestió i execució de la relació establerta entre les parts, atendre les sol·licituds practicades a través del web, així com millorar i adequar els serveis oferts a les necessitats dels usuaris, el estudi quantitatiu i qualitatiu dels accessos i els registres, la tramesa d'informació tècnica i comercial sobre productes i serveis oferts per Témenos edicions o de tercers a través d'aquesta companyia.

CONFIDENCIALITAT 

Témenos edicions garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació vigent sobre en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/99, de 13 desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament). 

SEGURETAT 

Tot i que Témenos edicions ha adoptat avançades mesures de seguretat per intentar garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitar la seva pèrdua, robatori, mal ús, manipulació o alteració no desitjada, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Témenos edicions no tindrà cap responsabilitat si alguna d'aquestes circumstàncies succeís. 

MODIFICACIÓ 

Témenos edicions es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats o exigències legislatives i jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.